Bekijken

Affiche van gezamelijke musea waaronder Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort met een oproep aan burgers voor bruikleen en/of schenking van voorwerpen, documenten, films, brieven en andere zaken uit de periode van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indie.

Niet weggooien.

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1009-807
meer