Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Geelkoperen grafplaat uit de Sint-Joriskerk met Latijnse tekst betreffende het overlijden van Margaretha Duquesnoy (ca 1596-Amersfoort 1636), die ook in de kerk is begraven. De plaat werd in 1648 geplaatst door haar echtgenoot mr Jacob Hooft van Huisduynen, advocaat van het Hof van Holland maar wonend te Amersfoort. De tekst luidt: "Funeri carae coniugis Margarethae DuQuesnoy anno 1636 defunctae po[suit] J. Hooft viduus: O caro funere viduata quiesce cubili dum redeat patrio mens sociande polo haec tibi coelestem deducet ab aethere vitam et fugiet vacuo mors spolianda toro. Tum simul empyreum rediviva subilis Olympum et cinere angelicis substituenda chorus 1648." Vertaling: "J. Hooft heeft dit neergelegd op het graf van zijn dierbare echtgenote Margaretha du Quesnoy, gestorven in het jaar 1636. O stoffelijk omhulsel, gescheiden van uw echtgenoot, rust in uw graf totdat de geest uit de hemel wederkeert om zich met u te verenigen. Deze zal u van boven het hemelse leven brengen en de dood, aan wie hij u doet ontrukken, zal vluchten uit het lege graf. Dan zult u tevens weer herlevend opgaan naar de schitterende hemel. U, die uit het graf moet worden opgevoerd naar de engelenkoren. 1648." Zie dossier en opmerkingen.

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 11
meer