Bekijken

Kaart van de Gemeente Leusden, schaal 1:75.000, uitgeverij H. Suringar

Provincie Utrecht, gemeente Leusden

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1921-223
meer