Bekijken

Kaart van de Gemeente Soest, schaal 1:75.000, uitgave Hugo Suringar, Leeuwarden

Provincie Utrecht, gemeente Soest

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1921-242
meer