Bekijken

Schild waarop een ronde plaquette met decoratie (reli‰f & kleur): bruine achtergrond waarop wapen van Amersfoort (wit & rood & groen) met ter weerszijden een staande leeuw, eronder AMERSFOORT en twee rijen steen (rood), daaronder 700 en twee takjes. Rand van plaquette is zilver-kleurig. Achterzijde ophanghaakje. Achterzijde met pen beschreven: zwart: AAN ING. P.S. TEELING HISTORIESCHRIJVER AMERSFOORTSCHE COURANT HEEMSKERKLAAN AMERSFOORT MET DANK VOOR PROPAGANDA SINDS 1947. blauwe pen: OCT. 1959; VDNEUT (handtekening) VOORZ. STICHTING AFT 700 JR STAD

Plaquette ter herinnering aan 700-jarig bestaan van de stad Amersfoort, 1959.

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1995-049
meer