Bekijken

Portret van Cornelis Bernardus Kok (1804-1876), apotheker aan de Hof (nu logement De Gaper). Kok verzamelde kunst; deze collectie is in 1905 ons belangrijkste legaat geworden bij het overlijden van zijn kleinzoon Cornelis Bernardus Kok. Pendantportret van zijn echtgenote 1999-006. #

Cornelis Bernardus Kok

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1999-005
meer