Bekijken

Affiche met opschrift: 10 tot 11 kilometer per liter benzine! Continental betrouwbaarheid. Importeur voor geheel Nederland: Pon's Automobielhandel, Arnhemscheweg 2, Amersfoort.

Continental ion

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 2010-046
meer