Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Het schilderij Petrus en Ananias werd waarschijnlijk in opdracht van het Sint-Pietersgasthuis geschilderd. Het schilderij is druk bevolkt met mensen in kleurrijke kleding. Centraal staat Petrus, herkenbaar aan de sleutels in zijn hand. Voor hem staat een kist vol met kostbaarheden. Op de grond zit de stervende Ananias, omringd door vele omstanders. Een fel licht van links verlicht hun gezichten. (Toelichting: De eerste christenen onder leiding van Petrus deelden alle bezit. Maar Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira een stuk grond en stond de opbrengst niet af. Toen Petrus het bedrog doorhad, vielen Ananias en Saffira ter plekke dood neer. De moraal is dus: wees eerlijk.) De schilder Simon Henrixz werd in 1625 herbergier in stadsherberg De Doelen, het voormalige Observantenklooster. Maar door schulden en wangedrag belandde hij in de gevangenis. Pas later pakte hij zijn oude beroep weer op. Het contrast van licht en donker in het werk is een vroeg voorbeeld van vernieuwing in de schilderkunst.

Petrus en Ananias

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 2011-002
meer