Bekijken

Het fort van Vechten was niet alleen maar een omwald militair kamp. Het had ook een wijde omgeving, waar een badhuis stond, waar de vrouwen en kinderen van de soldaten woonden, waar ambachtslui, handelaren en boeren voor het leger werkten. En steeds waren de soldaten zelf aan het werk om dat allemaal te onderhouden. Ze bouwden en herstelden de wallen en gebouwen, ze legden wegen aan, groeven grachten, hakten hout en bakten dakpannen en bakstenen.  

Hooivork

In het fort van Vechten was meestal een eenheid cavalerie gelegerd, en er stonden steeds een paar honderd paarden. Deze hooivork kan goed hebben gediend om hooi voor de dieren te verplaatsen, of om hun stal uit te mesten. 

meer