Bekijken

Gezicht over de Vecht op de buitenplaats Over-Holland bij Nieuwersluis uit het zuidoosten.Het huis Over-Holland heeft thans het adres Rijksstraatweg 14 te Nieuwersluis.

"OVERHOLLAND, de Buiten-plaets van den Hr. Theod: / Huigens, Schepen van Amsterd: Heere van Honkoop. // OVERHOLLAND: la place du Sr. Theodore Hui: / gens, Eschevin d' Amsterd: Seigneur de Honkoop."

Instelling Het Utrechts Archief
Collectie Het Utrechts Archief
Deelcollectie Tekeningen en prenten
Bron https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=39&miaet=14&micode=BEELDBANK_TEK_PRENT&minr=41543270
meer

meer voorwerpen van "OVERHOLLAND, de Buiten-plaets van den Hr. Theod: / Huigens, Schepen van Amsterd: Heere van Honkoop. // OVERHOLLAND: la place du Sr. Theodore Hui: / gens, Eschevin d' Amsterd: Seigneur de Honkoop."