Bekijken

Gezicht op het Domkerkhof te Utrecht met de Domkerk en (rechts vooraan) een gedeelte van de Domtoren en links de voorgevels van de huizen aan de noordzijde van het plein; op de voorgrond een bedelaar.N.B. De naam Domkerkhof is in 1860 gewijzigd in Dompein.

meer

meer voorwerpen van "t' Utregt langs de Coffij hujsen op de Domskerk te sien. Septemb(er). 1736"