Bekijken

Vz: hoofd met stralenkrans r., .. ] CAESAR VESPASIAN AUG COS […, Kz: staande persoon n.l. bij altaar, S C

munt ; dupondius, Vespasianus

Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
Collectie Archeologie
Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
Soort / type munt ; dupondius, Vespasianus
Objectnummer f 1994/1.17a
Materiaal metaal ; koper
Locatie Bunnik
meer