Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Plaat van kunststof met afdrukken van stempelzegels uit de serie B 1982/5 met Schürmann-nummers: 443, 621, 109, 61, 157, 210, 304, 404, 446, 622, 521, 537, 553, 571, 592, 608, 632, 652, 668, 522, 538, 554, 572, 593, 609, 633, 653, 669, 523, 539, 555, 573, 594, 610, 637, 654, 670, 524, 540, 557, 575, 595, 611, 638, 635, 671, 525, 541*, 658, 674, 528, 544, 562, 581, 559, 615, 642, 659, 675, 529, 545, 563, 582, 600, 616, 643, 660, 676, 530, 546, 564, 583, 601, 617, 644, 661, 677, 531, 547, 565, 584, 602, 623, 645, 662, 678, 532, 548, 566, 585, 603, 625, 646, 663, 533, 549, 567, 586, 604, 626, 647, 664, 534, 550, 568, 587, 605, 629, 648, 665, 535, 551, 569, 590, 606, 630, 649, 666, 536, 552, 570, 591, 607, 631, 651, 667, 11, 331, 680, 693.

afdruk ; stempelzegel

Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
Collectie Archeologie
Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
Soort / type afdruk ; stempelzegel
Objectnummer z.n. 156a
Materiaal kunststof
meer