Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Plaat van kunststof met afdrukken van stempelzegels uit de serie B 1982/5 met Schürmann-nummers: 1174, 1187, 1200, 1213, 1226, 1239, 1252, 1263, 145, 1175, 1188, 1201, 1214, 1227, 1240, 1253, 1266, 158, 1176, 1189, 1202, 1215, 1228, 1241, 1254, 1267, 164, 1177, 1190, 1203, 1216, 1229, 1242, 1252, 1268, 178, 1178, 1191, 1204, 1217, 1230, 1243, 1256, 1269, 282, 1179, 1192, 1205, 1218, 1231, 1244, 1257, 1270, 486, 1180, 1193, 1206, 1219, 1232, 1245, 1258, 1271, 1168, 1181, 1194, 1207, 1220, 1233, 1246, 1259, 1169, 1182, 1195, 1208, 1221, 1234, 1247, 1260, 1273, 1170, 1183, 1196, 1209, 122, 1235, 1248, 1261, 1274, 1171, 1184, 1197, 1210, 1223, 1236, 1249, 1262, 1275, 8, 77, 248, 291, 1276, 1292, 9, 83, 254, 292, 1277, 1293, 19, 84, 258, 294, 1278, 32, 96, 261, 297, 1279, 43, 101, 262, 298, 1280, 44, 103, 263, 299, 1281, 46.

afdruk ; stempelzegel

Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
Collectie Archeologie
Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
Soort / type afdruk ; stempelzegel
Objectnummer z.n. 159a
Materiaal kunststof
meer