Bekijken

Plaat van siliconen met afdrukken van stempelzegels uit de serie B 1982/5 met Schürmann-nummers: 984, 1000, 920, 937, 953, 969, 985, 921, 938, 954, 970, 986, 922, 939, 955, 971, 987, 923, 940, 956, 972, 988, 1078, 1091, 1104, 1107, 1143, 1156, 1079, 1092, 1105, 1118, 1131, 1144, 1157, 1080, 1193, 1106, 1119, 1132, 1145, 1158, 1081, 1094, 1107, 1120, 1133, 1146, 1159, 1082, 1095, 1108, 1121, 1134, 1147, 1160, 1083, 1096, 1109, 1122, 1135, 1148, 1161, 1084, 1097, 1110, 1123, 1136, 1149, 1162, 1085, 1098, 1111, 1124, 1137, 1150, 1163, 1086, 1099, 1112, 1125, 1138, 1151, 1164, 1187, 1100, 1113, 1126, 1139, 1152, 1165, 1088, 1101, 1114, 1127, 1140, 1153, 1166, 1089, 1102, 1115, 1128, 1141, 1154, 1167, 1090, 1103, 1116, 1129, 1142, 1155, 136, 1172, 1185, 1198, 1211, 1124, 1237, 1250, 1263, 139, 1173, 1186, 1199, 1212, 1225, 1238, 1251, 1264, 143.

afgietsel ; stempelzegel

Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
Collectie Archeologie
Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
Soort / type afgietsel ; stempelzegel
Objectnummer z.n. 158b
Materiaal siliconen
meer