Bekijken

Vz: een Cupido afgebeeld, in een rondsculptuurstijl, als een plompe naakte jongen; hij houdt een amphora op zijn schouder met zijn rechterhand en in zijn andere hand heeft hij een knots of toorts.

meer