Bekijken

Titelblad van de maskerade van de studenten van het Utrechtsch Studenten Corps op 22 juni 1886, ter gelegenheid van het 50ste lustrum, voorstellende de Unie van Utrecht (1579), de stichting van de hogeschool (1636) en de Vrede van Utrecht (1713).

"L Lustrum der Hoogeschool. / Gecostumeerde Optocht van Heeren Leden van het / Studentencorps der Utrechtsche Hoogeschool. / voorstellende: / I. DE UNIE VAN UTRECHT. II. DE STICHTING DER HOOGESCHOOL. / III. DE VREDE VAN UTRECHT. / Gehouden den 22 Juni 1886, bij gelegenheid van het / 250 JARIG BESTAAN DER UTRECHTSCHE HOOGESCHOOL."

Instelling Het Utrechts Archief
Collectie Het Utrechts Archief
Deelcollectie Tekeningen en prenten
Bron https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=39&miaet=14&micode=BEELDBANK_TEK_PRENT&minr=41400375
meer

meer voorwerpen van "L Lustrum der Hoogeschool. / Gecostumeerde Optocht van Heeren Leden van het / Studentencorps der Utrechtsche Hoogeschool. / voorstellende: / I. DE UNIE VAN UTRECHT. II. DE STICHTING DER HOOGESCHOOL. / III. DE VREDE VAN UTRECHT. / Gehouden den 22 Juni 1886, bij gelegenheid van het / 250 JARIG BESTAAN DER UTRECHTSCHE HOOGESCHOOL."