Bekijken

Plattegrond, opstand en doorsnede van het ontwerp voor een nieuw hek ter afsluiting van de ruimte aan de noordzijde van de toren van de Jacobikerk te Utrecht.

"Opstand en doorsnede van het/ (onuitgevoerde) ontwerp van een hek ter/ afsluiting van de ruimte ten noorden/ van den toren. "

Instelling Het Utrechts Archief
Collectie Het Utrechts Archief
Deelcollectie Technische tekeningen
Bron https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=39&miaet=14&micode=BEELDBANK_TECH_TEK&minr=41589336
meer

meer voorwerpen van "Opstand en doorsnede van het/ (onuitgevoerde) ontwerp van een hek ter/ afsluiting van de ruimte ten noorden/ van den toren. "