Bekijken

Plattegrond van het terrein tussen de stadsbuitengracht en de Oudegracht (zuidoostzijde) te Utrecht met het bolwerk Zonnenburg en de directe omgeving buiten de stadsbuitengracht; met weergave van het stratenplan met gestyleerde bebouwing in vogelvlucht en het grondgebruik; met de abdij Oudwijk.Met lijst van straatnamen.

meer

meer voorwerpen van " TRAIECTUM"