Bekijken

Groepsportret van de leden van de Choleracommissie ter verzorging van nagelaten betrekkingen van choleralijders in 1866. Ten voeten uit, staande en zittende. Van links naar rechts, zittende: 1. J.J. Haak, musicus (overleden 24 oktober 1877); 2. K.J.H. van Dordt, goudsmid (overleden 22 september 1872, 62 jaar); 3. A.J. Dieperink, banketbakker (overleden 12 februari 1897, 71 jaar); 4. S. Gille Heringa, postdirecteur; mr. G.H. van Bolhuis; 6. Jhr. P.J.F. Rethaan Macaré (overleden 2 november 1878, 36 jaar); 7. D. de Rooij, apotheker (overleden 13 juni 1894, 75 jaar); 8. T. Hart de Ruiter, commissionair (overleden 14 mei 1886, 57 jaar); staande : 1. A.H. Schlüter (overleden 29 december 1897, 74 jaar), 2. P. van Koppenhagen, scheepsmakelaar (overleden 23 juli 1892, 54 jaar); 3. Jhr. F.J.W. van Breugel (overleden 5 augustus 1889, 62 jaar); 4. S.L. de Beer, kleermaker (overleden 15 oktober 1886); 5. W.A. van Rijn, koekbakker; 6. mr. H.J. van Lier; 7. J.H. Wiesman, timmerman (overleden 18 februari 1890, 53 jaar); 8. W.F. Dannenfelser, boekverkoper (overleden 9 mei 1894); 9. mr. B.J.H. van Blaricum.

"Deze Photografie .stelt voor de zeventien Personen van de Cholera-Commissie te / Utrecht, uitmakende de Commissie voor Nagelatene Betrekkingen / van minvermogende Choleralijders, in 1866 overleden, en is / door den toenmaligen Photograaf Van Dijk genomen in den Tuin / der Villa van het Medelid A.H. Schlüter, aan de Biltstraat alhier / In de onderste rei zijn gezeten, aan de linkerzyde v/d Beschouwer beginnende [ ... opsomming van namen ... ]' met enkele vermeldingen van overlijdensdatum pen in grijs en grijsbruin los papier, gedoubeerd

Instelling Het Utrechts Archief
Collectie Het Utrechts Archief
Deelcollectie Fotografische documenten 5 Nog in te delen
Bron https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=39&miaet=14&micode=BEELDBANK_FOT_DOC_5&minr=41411182
meer

meer voorwerpen van "Deze Photografie .stelt voor de zeventien Personen van de Cholera-Commissie te / Utrecht, uitmakende de Commissie voor Nagelatene Betrekkingen / van minvermogende Choleralijders, in 1866 overleden, en is / door den toenmaligen Photograaf Van Dijk genomen in den Tuin / der Villa van het Medelid A.H. Schlüter, aan de Biltstraat alhier / In de onderste rei zijn gezeten, aan de linkerzyde v/d Beschouwer beginnende [ ... opsomming van namen ... ]' met enkele vermeldingen van overlijdensdatum pen in grijs en grijsbruin los papier, gedoubeerd