Bekijken

Gezicht op de rechterzijde van het Tehuis van het Leger des Heils in de villa Avondstond (Heemstralaan 47) te Baarn.

Gezicht op de rechterzijde van het Tehuis van het Leger des Heils in de villa Avondstond (Heemstralaan 47) te Baarn.

Instelling Het Utrechts Archief
Collectie Het Utrechts Archief
Deelcollectie Fotografische documenten 1A
Bron https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=39&miaet=14&micode=BEELDBANK_FOT_DOC_1A&minr=41366455
meer

meer voorwerpen van Gezicht op de rechterzijde van het Tehuis van het Leger des Heils in de villa Avondstond (Heemstralaan 47) te Baarn.