Bekijken

Interieur van de Cunerakerk te Rhenen: het transept met het oxaal en het koorhek vóór het koor.

meer

meer voorwerpen van "Okzaal of Jubé in de groote of Cunera Kerk te Rhenen"