Bekijken

Gezicht boven op de stadswal te Utrecht uit het noordoosten, met links de stadsbuitengracht, in het midden het bastion Sterrenburg met het woonhuis en de loods boven de geschutskelders, en rechts de molen op de Bijlhouwerstoren en enige bebouwing aan de wal.

meer

meer voorwerpen van "DE OFFERSTEEN DER ROMEINEN, EN ZOGE NOEMDE BIJLHOUWERS TOREN TE UTRECHT."