Bekijken

Portret van Diederic van Brederode, voorgesteld door A.M. Bos P.A.zn., deelnemer in de maskeradeoptocht tijdens de lustrumfeesten ter gelegenheid van het 55e lustrum (275-jarig bestaan) van de universiteit te Utrecht met als thema Het belegeringsleger van Willem IV, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen en Heer van Friesland en de voornaamsten der Utrechtse belegerden na de Vrede op St. Maria Magdalenadag op 22 juli 1345.

meer

meer voorwerpen van Diederic van Brederode.