Bekijken

Afbeelding van het door Jan Brom in 1916 vervaardigde kunstwerk, voorstellende de kanunnik Hugo Wstinc, de schrijver van het Rechtboek van de Domkerk (midden 14e eeuw), op de fontein in de pandhof van de kruisgang van de Domkerk (Domplein) te Utrecht.

Afbeelding van het door Jan Brom in 1916 vervaardigde kunstwerk, voorstellende de kanunnik Hugo Wstinc, de schrijver van het Rechtboek van de Domkerk (midden 14e eeuw), op de fontein in de pandhof van de kruisgang van de Domkerk (Domplein) te Utrecht.

Instelling Het Utrechts Archief
Collectie Het Utrechts Archief
Deelcollectie Fotografische documenten 1A
Bron https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=39&miaet=14&micode=BEELDBANK_FOT_DOC_1A&minr=41358302
meer

meer voorwerpen van Afbeelding van het door Jan Brom in 1916 vervaardigde kunstwerk, voorstellende de kanunnik Hugo Wstinc, de schrijver van het Rechtboek van de Domkerk (midden 14e eeuw), op de fontein in de pandhof van de kruisgang van de Domkerk (Domplein) te Utrecht.