Bekijken

Interieur van het Rijksarchief in de provincie Utrecht (Alexander Numankade 201) te Utrecht: tentoonstellingszaal met expositie Van gasthuisbed tot Verzorgingsflat.

Interieur van het Rijksarchief in de provincie Utrecht (Alexander Numankade 201) te Utrecht: tentoonstellingszaal met expositie Van gasthuisbed tot Verzorgingsflat.

Instelling Het Utrechts Archief
Collectie Het Utrechts Archief
Deelcollectie Fotografische documenten 1A
Bron https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=39&miaet=14&micode=BEELDBANK_FOT_DOC_1A&minr=41450455
meer

meer voorwerpen van Interieur van het Rijksarchief in de provincie Utrecht (Alexander Numankade 201) te Utrecht: tentoonstellingszaal met expositie Van gasthuisbed tot Verzorgingsflat.