Bekijken

Afbeelding van het zangkoor van het Leger des Heils op het podium van de Korpszaal van het gebouw van het Leger (Mgr. van de Weteringstraat 87) te Utrecht, met op de voorste rij de korpsofficieren majoor mevr. G. Ranselaar-Trip (midden) en majoor P.W. Ranselaar (3e van rechts).

Afbeelding van het zangkoor van het Leger des Heils op het podium van de Korpszaal van het gebouw van het Leger (Mgr. van de Weteringstraat 87) te Utrecht, met op de voorste rij de korpsofficieren majoor mevr. G. Ranselaar-Trip (midden) en majoor P.W. Ranselaar (3e van rechts).

Instelling Het Utrechts Archief
Collectie Het Utrechts Archief
Deelcollectie Fotografische documenten 1B
Bron https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=39&miaet=14&micode=BEELDBANK_FOT_DOC_1B&minr=41533285
meer

meer voorwerpen van Afbeelding van het zangkoor van het Leger des Heils op het podium van de Korpszaal van het gebouw van het Leger (Mgr. van de Weteringstraat 87) te Utrecht, met op de voorste rij de korpsofficieren majoor mevr. G. Ranselaar-Trip (midden) en majoor P.W. Ranselaar (3e van rechts).