Bekijken

Interieur van het kasteel Kronenburg bij Loenen: een gedeelte van een van de kelders.

"Afbeelding van een der kelders onder het Slot Kronenburg naby / Loenen aan de Vecht, in welke kelder Graaf Floris V gevangen / gehouden werd voor zyne vervoering naar het Slot te Muyden." pen in bruinzwart verso o.

Instelling Het Utrechts Archief
Collectie Het Utrechts Archief
Deelcollectie Tekeningen en prenten
Bron https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=39&miaet=14&micode=BEELDBANK_TEK_PRENT&minr=41584761
meer

meer voorwerpen van "Afbeelding van een der kelders onder het Slot Kronenburg naby / Loenen aan de Vecht, in welke kelder Graaf Floris V gevangen / gehouden werd voor zyne vervoering naar het Slot te Muyden." pen in bruinzwart verso o.