Bekijken

Afbeelding van de poort van het huis Oudaen (Wijk C nr. 13) aan de Oudegracht te Utrecht, in gebruik als Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis.N.B. Het adres Wijk C nr. 13 is in 1890 gewijzigd in Oudegracht Weerdzijde 84 en in 1917 in Oudegracht 99.

"Huis Oudaen , ook Zoudenbalch, thans / Diaconie Oude Mannen en Vrouwen / huis. Oude Gracht W.Z. tusschen / de S. Jans- en Bakkerbrug / Wyk C. N. 13."

Instelling Het Utrechts Archief
Collectie Het Utrechts Archief
Deelcollectie Tekeningen en prenten
Bron https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=39&miaet=14&micode=BEELDBANK_TEK_PRENT&minr=41418173
meer

meer voorwerpen van "Huis Oudaen , ook Zoudenbalch, thans / Diaconie Oude Mannen en Vrouwen / huis. Oude Gracht W.Z. tusschen / de S. Jans- en Bakkerbrug / Wyk C. N. 13."