Bekijken

Gezicht in het dorp Waverveen.

" t Dorp WAVERVEEN is eertyts een fraay Dorp geweest t' blykt daar / uyt dat in het selve pas een eeuw geleeden nog 85 huysen stonden, en 268 / morgelant groot was, maar nu seer vermindert, synde meer dan vyf sesde / parte uyt geveent en turf van gemaakt." druk recto o.

Instelling Het Utrechts Archief
Collectie Het Utrechts Archief
Deelcollectie Tekeningen en prenten
Bron https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=39&miaet=14&micode=BEELDBANK_TEK_PRENT&minr=41583691
meer