Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Kaart van het voormalige buitengerecht Pijlsweerd te Utrecht; met weergave van wegen en watergangen en percelen.Met de nummers van hoefslagplichtige percelen.

meer

meer voorwerpen van "Kaart der Landerijen, gelegen onder de Hoefslag vande Hooglandsche Steeg."