Bekijken

Achter een perfect cirkelvormige oprijlaan rijzen de torentjes op van de prachtige buitenplaats Prattenburg. Prattenburg ligt in het Prattenburgsche Bosch op de noordflank van de Utrechtse Heuvelrug, vlakbij de overgang naar de Gelderse Vallei. Het kasteelachtige landhuis ligt tussen de bomen van de parkachtige omgeving. Het is gebouwd tussen 1887 en 1890 in eclectische stijl op de plaats van een eerder huis, dat waarschijnlijk uit de late 16de- of vroege 17de eeuw dateerde. Het koetshuis, met zijn bijzondere trapgevel, ligt links van het landhuis. Het nog aanwezige familiegraf ligt ten zuiden van het hoofdgebouw in het bos en is in 1890 gebouwd voor de familie Van Asch van Wijk. Er zijn ook twee arbeiderswoningen met 'Prattenburgse' luiken te vinden. Deze hebben een zandlopermotief in het zwart met geel in een donkergroene lijst. Het adres van de woningen is Cuneraweg 432 en 434. Ook de boswachterwoning in chaletstijl op nummer 426 en de boerderij op nummer 428 hoorden bij het landgoed. Prattenburg is lang een landgoed geweest met een agrarisch onderdeel. Pas met de nieuwbouw uit het einde van de 19de-eeuws kwam hier een eind aan. Tijdens de bouw van het huis naar ontwerp van E.G. Wentinck in 1887 werd ook de tuin- en parkaanleg gewijzigd. In het tot die tijd in vakken verdeelde bos werd het huidige wandelbos met slingerpaden, het 'Engelse Werk', aangelegd. In 1890 werd hierin het familiegraf gebouwd. Rond 1925 werden de twee aanwezige waterpartijen vergraven tot één grote, diep gelegen slingervijver omgeven door rododendrons. Het ontwerp hiervoor is waarschijnlijk van Henri Copijn. Sinds 1962 doorsnijdt de Cuneraweg als gevolg van wegverlegging het Engelse Werk.

meer