Bekijken

Vloeistofpreparaat dat een menselijk embryo van 15 dagen toont. Het preparaat is opgehangen in een cylindrisch flesje en afkomstig uit de collectie van het Museum Bleulandinum.

Preparaat van een embryo van 15 dagen

Instelling Universiteitsmuseum Utrecht
Deelcollectie embryologie, humane geneeskunde, medische wetenschappen
Soort / type vloeistofpreparaat
Objectnummer 0285-114565
meer