Bekijken

Gravure met een portret van Nicolaas Beets, gewoon hoogleraar Kerkgeschiedenis en christelijke ethiek vanaf 16 maart 1875. Gewoon hoogleraar De geschiedenis van het chirstendom, de geschiedenis der leerstellingen van den christelijken godsdienst, de zedekunde vanaf 1 september 1883.

Nicolaas Beets

Instelling Universiteitsmuseum Utrecht
Deelcollectie geesteswetenschappen, godgeleerdheid
Soort / type gravure
Objectnummer 0285-12720
Materiaal papier
meer