Bekijken

Houten model van vaatbundels naar Naegeli van de jeneverbes, Latijnse naam Juniperus communis L.

Houten model jeneverbes

Instelling Universiteitsmuseum Utrecht
Deelcollectie botanie, natuurlijke historie
Plaats Graz
Soort / type jeneverbes
Objectnummer 0285-129388
Materiaal hout
meer