Bekijken

Gipsafgietsel van het gelaat met een vooruitstekende onderkaak (mandibulaire prognathie).

Mandibulaire prognathie

Instelling Universiteitsmuseum Utrecht
Deelcollectie medische wetenschappen, tandheelkunde
Datering 1910 - 1940
Soort / type gelaat, gipsmodel
Objectnummer 0285-26176
Materiaal gips
meer