Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Laat Antieke (vroegchristelijke) schaal met vier applieken. Noordafrikaanse terra sigillata, terra chiara. Oranjerode klei met idem overtrek. Aan de binnenkant reliëfversiering. Afbeelding van staande Herakles met over zijn schouder het Erymantisch everzwijn en zijn leeuwenvel, in de rechterhand een knots. Dwars op dit applique twee bomen met daarin hangend een mantel, tussen twee vissersbootjes.

Schaal

Instelling Universiteitsmuseum Utrecht
Deelcollectie archeologie, geesteswetenschappen
Datering 350 - 400
Soort / type schaal
Objectnummer ARCH-542
Materiaal aardewerk
meer