Bekijken

Deze bel stamt uit de begintijd van 's Rijks Veeartsenijschool.Tot 1899 woonden de studenten intern: de tweede etage van het Poortgebouw werd geheel in beslag genomen door woon- en slaapvertrekken. Voor het 'huishoudelijk bestier' van het internaat was een zogenaamde 'oeconomus' aangesteld. Een 'surveillant' controleerde het gedrag van de 'kweekelingen' en bedienden. Er heerste een streng dagritme en de studenten stonden voortdurend onder toezicht. Alle 'op tijd voorgeschreven werkzaamheden' werden aangekondigd door 'het luiden eener klok': dat moet deze bel geweest zijn.

Bel van het internaat van 's Rijks Veeartsenijschool

Instelling Universiteitsmuseum Utrecht
Deelcollectie diergeneeskunde, medische wetenschappen
Datering 1821 - 1850
Soort / type bel
Objectnummer UMD-6766
meer