Bekijken

Gipsafgietsel van een gedeeltelijk gespleten gehemelte, alleen het zachte deel van het gehemelte (palatum molle).

Bovenkaak met verhemeltespleet

Instelling Universiteitsmuseum Utrecht
Deelcollectie medische wetenschappen, tandheelkunde
Plaats Nederland
Soort / type bovenkaak, gipsmodel
Objectnummer UT-25023
Materiaal gips, hout, inkt, metaal, papier
meer