Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Gipsafgietsel van een mensenkaak met een aangeboren afwijking waarbij de tanden slechts gedeeltelijk zijn aangelegd (anodontia partialis). De wel aanwezige tanden zijn abnormaal van vorm en worden daarom getrokken. Daarna kan een gebitsprothese worden aangemeten.

Anodontia Partialis

Instelling Universiteitsmuseum Utrecht
Deelcollectie maxillo faciaal prothetiek, medische wetenschappen, tandheelkunde
Datering 1910 - 1940
Soort / type bovenkaak, gipsmodel, onderkaak, tand
Objectnummer UT-26399
Materiaal gips, humaan materiaal
meer