Bekijken

Vloeistofpreparaat van het harde gehemelte van een huisezel, waarbij in het midden het epithelium is omgeslagen. Het preparaat komt uit de collectie Schubärt en is beschreven in de catalogus van het Museum voor Vergelijkende Ontleedkunde der Hoogeschool te Utrecht: 'Het harde gehemelte van Equis Asinus, men ziet dat de zeventien verhevenheden, in het midden door een lijn zijn gescheiden; in het midden is het epithelium omgeslagen.-'.

Vloeistofpreparaat van het gehemelte van een ezel

Instelling Universiteitsmuseum Utrecht
Deelcollectie natuurlijke historie, zoölogie
Soort / type huisezel, vloeistofpreparaat
Objectnummer UZ-2528
meer