Collecties

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed is kwetsbaar. Goede zorg ontstaat niet vanzelf. Zeker niet als terreinen op de schop gaan, wanneer historische gebouwen een nieuwe functie krijgen of bij opslag van kunstobjecten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt welke aspecten van het erfgoed het beste zijn om te bewaren. En hoe die cultuurhistorische waarden het beste onderhouden kunnen worden. Op basis van dat onderzoek adviseert de dienst anderen over het behoud van de waardevolle elementen. En denkt mee bij het ontwikkelen van plannen. De Rijksdienst is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en treedt op namens de minister. De dienst voert de Monumentenwet uit en verleent subsidies op het gebied van onroerend en roerend erfgoed. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, onderneemt de dienst actie. Bovendien beheert de Rijksdienst het Monumentenregister, het depot met de kunstcollectie van het Rijk, het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie en Archis, het centrale archeologische informatiesysteem. Als rijksoverheid bieden we het overzicht van de cultuurhistorische waarden in ons gehele land. Van het eerste begin, 350.000 jaar geleden, tot en met de huidige tijd. Sinds mei 2009 kunt u de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bezoeken in een nieuw, transparant gebouw in Amersfoort. De rijksoverheid heeft met deze spraakmakende behuizing een voorbeeldfunctie vervuld als opdrachtgever in de vormgeving van Nederland.Het eigentijdse gebouw is ontworpen door de Spaanse architect Juan Navarro Baldeweg. Hij liet zich inspireren door schilderijen van Hollandse zeventiende-eeuwse meesters. De schuine glasgevel weerspiegelt de helderheid en de schaduwpartijen van de Nederlandse wolkenluchten van Jacob van Ruisdael. En binnen waan je je in een licht kerkinterieur van Pieter Saenredam. Bovendien is die reusachtige voorgevel met zijn spanten gebaseerd op de sporenkappen zoals je die in historisch Nederland vindt. De bezoeker vindt hier een auditorium, een unieke erfgoedbibliotheek, het monumentenarchief en rijke collecties foto's en tekeningen. De helling en de knikken geven de glasgevel de vorm van een omwalling, die net buiten de oude vesting Amersfoort ligt. Op deze plek zijn sporen van een twaalfde-eeuwse boerderij aangetroffen. Uit de koekjesfabriek die hier van 1942 tot 1992 stond, is een glas-in-loodraam gered. Het heeft nu een toepasselijke plaats in het restaurant.

  • Instelling Archief Eemland
  • Deelcollectie Amersfoort op de kaart

Interessante collectiestukken

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed