Utrechtse erfgoedcollecties

Kamp Amersfoort

Het voormalige barakkenkamp voor gemobiliseerde militairen werd in 1941 door de SS ingericht als gevangenkamp. De gevangenen waren om zeer uiteenlopende redenen gearresteerd en hun verblijfduur varieerde. De behandeling was extreem wreed en chaotisch. De omstandigheden waren onhygiënisch, er waren slechte medische voorzieningen en te weinig voedsel. Gevangenen moesten dwangarbeid verrichten, voornamelijk voor de uitbreiding van het kamp. Eind 1942 werd het kamp ontruimd, maar in mei 1943 weer in gebruik genomen. Het kamp kende nu een grotere opnamecapaciteit en een grotere doorstroom. Gevangenen werden te werk gesteld bij bedrijven in de omgeving. De voedselvoorziening verbeterde enigszins; de behandeling en omstandigheden niet. In april 1945 nam het Rode Kruis het kamp over en vormde het een enclave in bezet gebied. In totaal hebben meer dan 35.000 personen in het kamp gevangen gezeten. Na de Bevrijding werd het kamp eerst een repatriëringkamp en vervolgens verbleven er meer dan 3.500 van collaboratie verdachte personen.

Interessante collectiestukken

Herdenking Kamp Amersfoort
Boek Kamp Amersfoort
Boek Kamp Amersfoort