Collecties

Stichting Rahman Educatief Centrum

Stichting Rahman Educatief Centrum is een progressieve, sociaal-religieuze islamitische organisatie met als doel de emancipatie, participatie en integratie van Nederlandse moslims te bevorderen. Dit probeert zij te bereiken door middel van het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve en religieuze activiteiten. In haar maatschappelijke betrokkenheid en haar ideeen over burgerschap laat zij zich inspireren door de Islam. Stichting Rahman is opgericht aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw als onderdeel van Milli Görüş Nederland. Dit is een federatie met zelfstandige lokale afdelingen. Het grote verschil tussen andere Turkse moskeeën en Milli Görüş is dat zij zich onafhankelijk opstelt van het land van herkomst. Milli Görüş heeft de visie dat zij haar sociaal religieuze activiteiten kan en moet ontplooien in het land van vestiging. Het voormalige schoolgebouw waar de stichting vandaag de dag is gevestigd, is aangepast aan de activiteiten van de organisatie. Zo is er een gebedsruimte ingericht, verschillende leslokalen, bestuurskamers, een jongerenontmoetingscentrum en een grote zaal voor bijeenkomsten en lezingen. Onderwijs wordt door Rahman beschouwd als het fundament voor goed burgerschap. De stichting besteedt daarom veel tijd aan educatieve activiteiten, waaronder huiswerkbegeleiding, lessen waarden en normen en religieuze lessen. Rahman mag zich verheugen over een groot aantal vrijwilligers, die de vele activiteiten de afgelopen jaren tot een succes hebben gemaakt. Om de verschillende doelgroepen zo goed mogelijk te bedienen kent de stichting een aparte jongerenorganisatie MGT-WBV (Moslim Jongerenorganisatie - Welzijns Belangen Vereniging) en een aparte vrouwenvereniging, Tugra, die beide een eigen bestuur hebben. Beide organisaties zijn zeer actief op het gebied van sociaal religieuze activiteiten, waaronder huiswerkbegeleiding, een jongerenkamp en sport voor de jongeren, en excursies, boekenmarkten en bazaars, koranlessen onder leiding van een vrouwelijke imam. Emancipatie van vrouwen ziet Rahman als een van haar speerpunten. Om bij te dragen aan de samenleving neemt Stichting Rahman onder andere deel aan het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies en worden er gedurende het hele jaar diverse thema-bijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

  • Instelling Archief Eemland
  • Deelcollectie Amersfoort op de kaart

Interessante collectiestukken

KN: Vrouw en kind centrum
Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie
Multifunctioneel Centrum Kattenbroek