Utrechtse erfgoedcollecties

Openbaar slachthuis aan de Ericastraat

Dit is het inmiddels verdwenen openbaar slachthuis aan de Ericastraat 1-3 in Baarn. Het gebouw is ontworpen door de gemeentearchitect van Baarn, dhr. F.F. de Boois. Op zaterdag 4 november 1922 werd het Openbaar Slachthuis in Baarn geopend. Het Abattoir is gevestigd aan de Ericastraat in Baarn. De burgemeester, die het slachthuis opende, deed een beroep op de directeur en vooral de Baarnse slagers, om van deze gelegenheid toch geen gebruik te maken tot prijsverhoging van het vleesch. Slager W. Buitenhuis bracht de eerste koe naar binnen. Spoedig daarna volgde een groot varken van slager Jb. Blokker. Op 1 november 1972 werd het Openbaar Slachthuis in Baarn aan de Ericastraat gesloten. Hethad dan precies 50 jaar dienst gedaan. Ten tijde van deze foto wachtte het gebouw op de slopershamer. De ramenwaren reeds dichtgetimmerd.

Interessante collectiestukken

Gezicht op het Openbaar Slachthuis…
Gezicht op het Openbaar Slachthuis…
Gezicht op het Openbaar Slachthuis…