Utrechtse erfgoedcollecties

Hangplek voor jongeren in Leusden

Er komt een mobiele hangplek voor jongeren op de Burgemeester van der Postlaan bij Groenhouten. Het voorstel van burgemeester en wethouders wordt op donderdag 1 april door de gemeenteraad behandeld. De hangplek is een initiatief van de jongeren zelf, die inmiddels ook al contact hebben gelegd met de buurt. De gemeente stelt wel voorwaarden aan het gebruik van de hangplek. Zo moeten de jongeren ervoor zorgen dat zij geen overlast veroorzaken in de buurt. De gemeente Leusden streeft ernaar drie hangplekken voor jongeren te realiseren. Een plek staat al in de nabijheid van jongerencentrum de IJsbreker. De plek op de Van der Postlaan wordt de tweede. Er wordt gekeken naar een mogelijke derde hangplek in de noordoost hoek van Leusden.

Interessante collectiestukken

Hangplek voor jongeren in Leusden
Hangplek voor jongeren in Leusden
Luchtfoto van het winkelcentrum…