Utrechtse erfgoedcollecties

Mobiel Terras De Buitenkans

Leerwerkcentrum De Buitenkans rijdt in de maanden juni en juli met een mobiel terras door de wijken Schuilenburg en Randenbroek. Het doel is om de koffie- en theecorner van De Buitenkans meer bekendheid te geven. Bewoners krijgen op het terras gratis koffie en thee met cake of appelgebak. Donderdag stond het mobiel terras in de wijk Schuilenburg. Even leek het erop dat het terras leeg zou blijven. Maar nadat de kat uit de boom was gekeken functioneerde het terras als een ontmoetingsplek voor de buurt. [ Beelden van leeg terras en mensen die aarzelend kijken. Daarna beelden van mensen die naar het terras lopen] Hoewel het aantal leerlingen van De Buitenkans sterk gegroeid is er nog weinig aanloop. QUOTE: "Er zijn vrij... ...aan te geven." Volgens Nico Olij is het belangrijk dat de jongeren van De Buitenkans praktisch bezig zijn. QUTOE: "Het is zeker... ...te gaan halen." QUOTE: "Ja ik vind... ...plek hangen... nee." Ook de SWA werkte mee aan het mobiel terras. Zij zorgden dat de bewoners naar buiten kwamen door een inzameling van grof vuil te houden. De bewoners konden elkaar vervolgens op het mobiel terras ontmoeten. QUOTE: "De SWA had.. ...leren goed integreren." Het mobiel terras rijdt tot en met de maand juli nog door de wijken Randenbroek en Schuilenburg.

Interessante collectiestukken

70329
Koningin in Amersfoort
08388