Utrechtse erfgoedcollecties

14344

Ter gelegenheid van het veertigjarig ambtsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina wordt een feestelijke optocht gehouden. Reijer Roeten toont pastoor De Jong vol trots zijn bokkenwagen, voorstellende de gouden koets met een jonge Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik.

Interessante collectiestukken

09902
14630
14631