Utrechtse erfgoedcollecties

14631

Optocht bij gelegenheid van het veertigjarig ambtsjubileum van Koningin Wilhelmina. Een praalwagen met mensen, die zijn uitgedost als inheemsen van één onzer koloniën.

Interessante collectiestukken

14630
14632
14344