Utrechtse erfgoedcollecties

AFT005000583

Gevelsteen "De Klankert" uit 1929, aan het pand Prins Frederiklaan 38, Amersfoort. Een reliëf van klankschalen met een gong in het midden en daaroverheen het opschrift: "De Klankert". De Klankert is de naam die de kinderen van de eerste bewoners (de fam. Schuitema) gaven aan de koperen gong waarop geslagen werd als het etenstijd was. Zij gaven de opdracht om deze “klankert” als gevelsteen in het huis te zetten. Dit is te zien als een symbool van gastvrijheid. De koperen gong hangt nog steeds aan de muur en wordt bij tijd en wijle door de huidige bewoners gebruikt.

Interessante collectiestukken

10145
AFT004000827
61300